My marquee text
*อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ*
คนสมัยก่อนนิยมนำสมุนไพรที่มีอยู่ตามพื้นบ้านมาใช้เป็นยารักษาโรค
ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและหาได้ไม่ยากนำมาปรุงใช้เอง
โดยไม่มีกระบวนการอันยุ่งยาก ตามแบบฉบับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
และด้วยในปัจจุบันกระแสสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างมาก มีวิวัฒนาการมากมาย
เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเกี่ยวข้อง
การนำสมุนไพรหลากหลายชนิดมาใช้ถือเป็นภูมิปัญญาที่น่ามหัศจรรย์และยัง
ช่วยฟื้นฟูสิ่งเเวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
ช่วยกันขยายพันธุ์พืชสมุนไพรต่าง ๆ
และเป็นอีกหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาในเมืองไทยเพื่อซึมซับอารยธรรมของชาติไทย
ที่ไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือนได้การแปรภูมิปัญญาและทรัพย์
ของแผ่นดินเป็นทุน จะช่วยให้อนาคตของสมุนไพรไทย
รวมทั้งการท่องเที่ยว เกษตรกรไทย การจ้างงานต่างๆได้หมุนเวียน
ช่วยให้เราคนไทยที่มีต้นทุนทางภูมิปัญญาอย่างอุดมสมบูรณ์

 

 
 
 
 
 
*อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ *
 

 

 

 

จำหน่าย  สมุนไพรรากปลาไหลเผือก สมุนไพรตัดมะเร็ง 
 ชมวันนี้ 21 คน
 เมื่อวาน 12 คน
 เดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
507 คน
3363 คน
324847 คน
เริ่มเมื่อ 2010

##บ้านเอกสมุนไพรt##
Design by บ้านเอกสมุนไพร